Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en informatie Reisbureau Airlines4all.com

1. Name

Airlines4all.com is een handelsnaam van de Reisbureau Air Services Holland. Airservices Holland is een dienstverlener op het gebied van reizen. Middels de site informeert, adviseert en bemiddelt  Air Services Holland en kunnen boekingen gemaakt worden. Dit geschiedt door informatie, advies op en sturing door onze site www.Airlines4all.com en middels e-mail of telefonisch contact.

Airlines4all.com  verleent deze diensten in uw opdracht. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening. Hierop kunnen enkele uitzonderingen zijn.
Airlines4all.com
Prunuslaan 55
1185 KT Amstelveen
Telefoonnummer: 020-6401861
KvK: 51802023
BTW: NL215511955B01
E mail: info@Airlines4all.com

2. Boekingsopdracht en prijzen

In eerste instantie geeft u een opdracht om informatie te verkrijgen over de mogelijkheideden en de prijzen naar een bepaalde bestemming.  De kosten van een ticket zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Op elk lijndienst- en Low Cost ticket wordt naast de vliegticket fare nog luchthaven belasting en ticket tax berekend. Daarnaast worden per reservering reserveringskosten doorbelast. In stap 3 van de reservering vindt u het totaaloverzicht van de kosten per ticket. In stap 4 wordt het totale kostenoverzicht getoond inclusief dossierkosten en de eventuele afgesloten verzekeringen en indien van toepassing de leveringskosten en creditcardkosten.

3. Reservering

Airlines4all.com kan een boeking voor u maken.
U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste passagiersnamen, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke.
Uw naam invullen: Het is heel belangrijk, dat uw namen precies volgens uw identiteitsbewijs zijn ingevuld.
Sommige luchtvaartmaatschappijen weigeren inchecken zelfs als een letter van uw voor- of achternaam verkeerd ingevuld staat in de boeking. Het gevolg daar van is, dat u soms een nieuwe ticket moet kopen.
Reisdocumenten: Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Hierover zal Airlines4all.com u –middels e-mail- wel algemene informatie kunnen geven. Houdt u er rekening mee dat een visum ook nodig kan zijn voor het land waar u een tussenlanding of overstap maakt. Gelieve er rekening mee te houden dat vele landen eisen dat uw paspoort nog zes maanden na uw verblijfsperiode geldig blijft.
Als u informatie wenst met betrekking tot de geldende visumvereisten, procedure en de tijd die nodig is voor het verkrijgen van het visum in kwestie, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het telefoonnummer is +31 (0) 70 345 6985 en de website is www.cibt.nl
Indien u een enkele reis heeft geboekt is het noodzakelijk dat u zich bij de Ambassade of Consulaat goed laat informeren over de benodigde formaliteiten. U koopt een enkele reis op eigen risico.

Leeftijd: U kunt er niet vanuit gaan dat personen onder de 16 jaar alleen mogen reizen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.
De persoon die de reservering maakt dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via Airlines4all.com te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

Reizen naar USA: Wij wijzen alle passagiers van en naar de USA erop, dat uw gegevens toegankelijk zijn voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. Uw gegevens worden slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. Met uw reserveringsopdracht bevestigt u hiertegen geen bezwaar te hebben.
De informatie met betrekking tot de voorwaarden kunt u nalezen op http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/. De aanvraag kan online ingediend worden op de website van ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov.

4. Betaling

Na reservering dient de totale reissom binnen 24 uur op de rekening van Airlines4all.com te zijn bijgeschreven. Wanneer de betaling binnen minder dan 24 uur gedaan dient te zijn, als gevolg van een termijn die de luchtvaartmaatschappij stelt, ontvangt de opdrachtgever een email. Zonder reactie en tijdige betaling van de opdrachtgever kan de reservering verder niet afgehandeld worden.
Bij Airlines4all.com kunt u direct betalen via PayPal – internet bankieren of creditcard. Bij twijfel over creditcardfraude zijn wij gerechtigd om aanvullende bewijsstukken van u te vragen of een andere betaalwijze. Het dient vermeld dat u mogelijk een creditcard moet voorleggen bij het inchecken, huren of ophalen om geautoriseerd gebruik van de kaart te bevestigen of om eventuele bijkomende kosten te verzekeren.
De creditcardkosten kunnen eventueel per product afzonderlijk op uw afschrift worden getoond, echter zullen samen gelijk zijn aan totaalbedrag van deze samengestelde reis. Indien u betaalt via internet bankieren verlaat u automatisch de Airlines4all.com site en u doet uw betaling rechtstreeks op de website van de bank. Wij zijn hier voor niet verantwoordelijk. Ons contractueel aanbod voor de door u geselecteerde boeking, hangt af van de bevestiging van uw betaling binnen twintig (20) minuten. Mocht dit niet binnen die tijd voltooid zijn, dan gaat de aankoop niet door en zal uw reservering uit onze systemen verdwijnen. U dient dan opnieuw contact met ons te nemen. Als u een boeking maakt verzekert u ons dat u gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden, en dat u deze voorwaarden aanvaardt namens uzelf en namens alle leden van uw groep en dat, als u een boeking maakt voor meer dan één persoon, u verantwoordelijk bent voor alle betalingen verschuldigd door elk groepslid waarvoor u een boeking maakt. Het is uw verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat alle details van de boeking correct zijn alvorens tot de aankoop over te gaan en dat alle informatie die u van ons of van een van onze werknemers of reisorganisatoren hebt gekregen wordt doorgegeven aan alle leden van uw groep. Alle informatie die door ons aan u wordt overgemaakt zal worden beschouwd als overgemaakt aan elk lid van de groep waarvoor u een boeking maakt of hebt gemaakt.

5. Het Contract

Nadat u een reserveringsbevestiging heeft ontvangen en het volledige bedrag heeft betaald, brengen wij dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener. Airlines4all.com is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Airlines4all.com is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij van toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij de leverancier verkrijgen. Airlines4all.com is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.
Wanneer de opdrachtgever niet binnen 15 minuten na het bevestigen van de reservering op de website een email ontvangt, dient er telefonisch contact opgenomen te worden met het contact center van Airlines4all.com. Dit geldt ook voor de door haar dan wel telefonisch dan wel via email afgegeven en bevestigde tarieven.
Wij versturen uw elektronische ticket per e-mail naar het door u opgegeven e-mail adres uiterlijk 48 uur na betaling. Airlines4all.com houdt zich te allen tijde het recht voor om zich binnen 36 uur (gedurende werkdagen) na reservering te beroepen op de afgegeven tarieven. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen of onverwachte wijzigingen van luchthavenbelastingen. Mocht het totaalbedrag van uw reservering hierdoor onverwacht hoger uitkomen, dan mag de reservering kosteloos worden geannuleerd of u maakt de reservering alsnog definitief voor de hogere prijs middels bijbetaling.
Afkoelingsperiode & Herroepingsrecht
Airlines4all.com attendeert u erop dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reisproducten (o.a. vliegtickets) die u via de website www.Airlines4all.com boekt.
Dit houdt in dat u de overeenkomst niet meer kosteloos kunt ontbinden. Indien u uw boeking wilt annuleren rekenen wij € 25 administratie kosten per persoon wanneer de vliegtickets nog niet zijn uitgegeven. Is dit wel het geval is bent u ook nog aan kosten van de luchtvaartmaatschappij gebonden, in vele gevallen is dit 100%.   Actuele Informatie
De luchtvaartmaatschappijen zijn hiertoe gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in uw reisschema op ieder moment. Er is geen termijn te noemen waarbinnen gesteld kan worden dat de opgegeven tijden definitief zijn. Wij  zullen ons best doen om deze schemawijzigingen zo spoedig mogelijk naar het door u opgegeven e-mail adres te communiceren. Maar wij als Airlines4all.com kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden als deze e-mails u niet of niet tijdig bereiken. Daarom dient u  voor vertrek en tijdens uw reis van iedere vlucht deze informatie te controleren. U doet dat door uw reisschema te raadplegen via de website www.checkmytrip.com. Vul op deze site de achternaam (zonder spaties) in van hoofdreiziger en uw reserveringscode. (Deze site werkt niet voor de lowcost maatschappijen; eventuele wijziging wordt door de lowcost maatschappij rechtstreeks naar u gemaild).
Wanneer er zich een vertraging voordoet op de dag van vertrek dient u er rekening mee te houden dat veelal de originele inchecktijd van de oorspronkelijk vlucht gehandhaafd blijft. U kunt te allen tijde kijken op de website van de desbetreffende luchthaven voor actuele vluchtinformatie. Vertraging op de dag van vertrek worden niet aan ons doorgegeven. 

6. Annuleren en/of Wijzigen

-Algemeen
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
Let op: de medereiziger mag alleen voor zichzelf wijzigen. De hoofdboeker mag de gehele reis wijzigen en/of annuleren.

-Annuleringen
Elke annulering dient per e-mail of telefonisch te worden ingediend. Deze annulering dient te geschieden door de persoon, die de reservering heeft gemaakt. In alle gevallen dient u onze ontvangstbevestiging van uw annuleringsverzoek af te wachten, hetgeen aangeeft dat uw annulering bij ons is ontvangen en door ons wordt verwerkt. U kunt vooraf aan ons callcenter vragen wat de annulering- of wijzigingskosten zijn van de luchtvaartmaatschappij. Ook kunt u dit zien tijdens het boekingsproces. In de meeste gevallen zijn deze kosten 100%, hetgeen betekent dat restitutie niet  mogelijk is. Wilt u een flexibel ticket, informeer dan bij onze helpdesk naar de mogelijkheden. Flexibele tickets hebben doorgaans (veel) hogere tarieven. Als u niet volgens de voorwaarden van uw annuleringsverzekering annuleert of als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, dan zijn de (aanzienlijke) annuleringskosten voor uw rekening. Indien de annuleringskosten op uw ticket niet 100% zijn, kunnen wij het ticket voor (gedeeltelijke) restitutie indienen bij de luchtvaartmaatschappij. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de luchtvaartmaatschappij hebben ontvangen. Dit duurt gemiddeld 8 tot 12 weken, maar kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden). Als u wél volgens de voorwaarden van uw afgesloten annuleringsverzekering annuleert, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij uw annuleringskosten. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt door de verzekeringsmaatschappij -Naamswijzigingen
De naam van iedere reiziger moet exact overeenstemmen met de naam zoals deze in het paspoort wordt vermeld. In het geval u met een ticket reist waarin de naam niet correct wordt vermeld, kan dit leiden tot het weigeren van vervoer door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer na het bevestigen van de reservering op de website geconstateerd wordt dat er een verkeerde naam staat of de naam niet correct gespeld is, moet dit telefonisch gemeld worden aan het Contact Center van Airlines4all.com. Airlines4all.comkan geen garantie geven dat het wijzigen van de naamsgegevens door de luchtvaartmaatschappij geaccepteerd wordt. Meestal moet u een nieuwe ticket kopen.

Let op: Geen roepnamen gebruiken. Alleen de namen die op uw reisdocument staan. Het verwerken van de via de website gemaakte reserveringen is een volledig geautomatiseerd proces. De verwerking van de e mails en de reserveringen verloopt niet parallel. Het is mogelijk dat de binnengekomen e-mails later in behandeling genomen worden dan de binnengekomen reserveringen. Airlines4all.com accepteert geen verantwoording als de e-mail met de juiste gegevens later verwerkt wordt dan de boeking met de verkeerde gegevens. U dient daarom altijd de ingevoerde gegevens op juistheid te controleren vóór dat u de reservering op de site bevestigt.

-Wijzigingen van vertrekdata
Als u een reservering maakt, zijn er altijd kosten verbonden aan een wijziging. Dat zijn de door de luchtvaartmaatschappij in rekening gebrachte wijzigingskosten en de administratiekosten die Cheaptks.nl berekent om de annulering/wijziging uit te voeren. De luchtvaartmaatschappijen berekenen deze kosten als een som van  boetes per wijziging plus de prijsverschil tussen de oude en de nieuwe ticket prijs (indien van toepassing).  Sommige tickets zijn niet te wijzigen of annuleren volgens de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. U dient dan een geheel nieuw ticket aan te kopen bij wijziging. U kunt bij Airlines4all.com informeren naar de voorwaarden indien u wilt annuleren/wijzigen. Voor het behandelen van een annulering/wijziging wordt per ticket € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht, indien het ticket annuleerbaar of wijzigbaar is.

-Lijndienstvluchten
Elke annulering voor een lijndienstticket dient via een e-mail schriftelijk aan ons doorgegeven te worden – info@Airlines4all.com. Wanneer u binnen zeven dagen voor vertrek van de lijndienstvlucht deze wilt annuleren, dient u tevens telefonisch contact met het Contact Center van Airlines4all.com op te nemen - 02006401861.
De procedure die gevolgd moet worden bij annulering wordt in gang gezet na het insturen van het e-mail.. U ontvangt een aantal e mails. U dient deze e mails zorgvuldig te lezen. De annulering kan uitsluitend doorgegeven worden door degene die de boeking heeft gemaakt; de opdrachtgever. Pas wanneer u akkoord bent gegaan met alle kosten, kan het ticket voor u geannuleerd worden. Het te restitueren bedrag wordt aan u overgemaakt, zodra het bedrag door de luchtvaartmaatschappij aan Airlines4all.com is uitbetaald. Het te restitueren bedrag wordt terugbetaald op de rekening/credit card waarmee de betaling is voldaan, zodra het bedrag van de luchtvaartmaatschappij door Airlines4all.com is ontvangen. Dit duurt gemiddeld 2-3 weken, maar dit kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden). Het ticket dient altijd binnen één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum ter restitutie te zijn ingediend, anders is het ticket verlopen en wordt er geen restitutie meer verleend.
Er vindt geen restitutie plaats wanneer de luchtvaartmaatschappij zijn vluchten annuleert of het vluchtschema wijzigt. Uitzonderingen worden door de luchtvaartmaatschappij bepaald, Airlines4all.com kan hierin bemiddelen, maar brengt hiervoor kosten in rekening.

7. Klachten

Gelieve er rekening mee te houden dat dit onderdeel niet van toepassing is bij boekingen voor lowcost maatschappijen. Als er zich een probleem voordoet met een lowcost maatschappij dient u contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij aangezien uw contract met de luchtvaartmaatschappij is afgesloten.

Als er zich een probleem voordoet terwijl u zich in het buitenland bevindt, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de (lokale vertegenwoordiger van de) desbetreffende leverancier (bijv. hotel, autoverhuurbedrijf, luchtvaartmaatschappij) op de plek van bestemming. Als de leverancier het probleem niet naar wens kan oplossen, kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen, zodat wij in de mogelijkheid worden gesteld u te helpen. Als het probleem niet opgelost raakt, dient u de desbetreffende leverancier of ons zo snel mogelijk in te lichten. Indien u ons wil inlichten dient u ons binnen 1 maand na uw thuiskomst schriftelijk op de hoogte te brengen via INFO@Airlines4all.com, waarbij u uw oorspronkelijke boeking referentie en alle relevante informatie opgeeft.
Als de desbetreffende leverancier of wij binnen deze periode niet op de hoogte werden gebracht kunnen we uw probleem mogelijk niet meer oplossen en/of volledig onderzoeken en kan daardoor enige compensatie waarop u recht zou hebben in het gedrang brengen. Wilt u een klacht indienen i.v.m. de dienstverlening van de luchtvaartmaatschappij, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij.

No-show (niet op komen dagen)/annuleren op reisdag
Als u een van onze producten of diensten, waaronder vluchten, autoverhuur, accommodatie en vlucht+hotel  hebt geboekt maar niet komt opdagen bij de incheck balie, de auto niet komt ophalen of op een andere manier geen gebruik maakt van een product of dienst, of deze annuleert op uw reisdag, heeft u geen recht meer op enige terugbetaling door ons.

8. Leveringsvoorwaarden van luchtvaartmaatschappijen

In het kader van advies en informatieverstrekking geven wij hieronder enkele belangrijke leveringsvoorwaarden aan die alle luchtvaartmaatschappijen hanteren.
Retourtickets als enkele reis:

Van een retourticket kunt u niet enkel de terugreis gebruiken: Als u geen gebruik maakt van de heenreis, dan wordt automatisch uw terugreis geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij!
Instappen luchthaven van vertrek zoals geboekt:
U dient altijd in te stappen op de luchthaven van vertrek zoals u heeft geboekt: u kunt dus nooit halverwege instappen bij een luchthaven waar u een overstap maakt.
Leeftijden van kinderen en babi’s:

Kinderen zijn 2 t/m 11 jaar en babi’s 0 t/m 1 jaar op tijdstip van de heenreis (indien de baby tijdens de reis 2 jaar wordt en het kind 12 jaar wordt, kunnen afwijkende tarieven gelden).

Vervoersplicht:

Een luchtvaartmaatschappij heeft een vervoerplicht om passagiers met geldige tickets en reisdocumenten te vervoeren van en naar bestemmingen zoals gereserveerd. De luchtvaartmaatschappij is niet verplicht tot het leveren van maaltijden tijdens, voor of na de vlucht. Het is afhankelijk van uw bestemming en de maatschappij waar u mee vliegt, of maaltijden en drankjes wel of niet aangeboden worden op de vlucht. Indien er geen gratis consumpties geserveerd worden aan boord, heeft u vaak wel de mogelijkheid om tijdens de vlucht snacks en drank te kopen. Dit is voor uw eigen rekening. Tevens is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht om een hotelovernachting aan te bieden op een overstap bestemmingen in geval van lange overstaptijd. Sommige luchthavens en luchtvaartmaatschappijen kennen lokale vertrekbelastingen, met name in het Verre Oosten, Midden- en Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland. Deze vertrekbelastingen worden apart op de vertrekluchthaven in opdracht van de lokale overheden geheven en kunnen derhalve niet door/bij ons worden teruggevorderd.

9. Hotels:

Cheptiks.nl werkt samen met Easytobook.com. Indien u een hotel wilt boeken, verlaat u automatisch de Airlines4all.com site en u doet uw betaling rechtstreeks op de website van Easytobook.com. Wij zijn hier voor niet verantwoordelijk.
De annuleringsvoorwaarden van het door u gekozen hotel worden weergeven op de pagina met de reisdetails voordat u uw boeking afsluit.

10. Autoverhuur:

Airlines4all.com werkt samen met Autoeurope.nl. Indien u een huurauto wilt boeken, verlaat u automatisch de Airlines4all.com site en u doet uw betaling rechtstreeks op de website van Autoeurope.nl. Wij zijn hier voor niet verantwoordelijk.
In het algemeen gelden de volgende regels:
= Wijziging: € 50 per boeking (een wijziging is voor de verhuurder meestal een annulering en een nieuwe boeking)
= Annulering: tot 48 uur voor ophalen van de auto € 50. Binnen 48 uur en no show - 100% (niet restitueerbaar)
= Indien u ter plaatse de auto eerder inlevert, heeft u geen recht op restitutie.
= De verhuurmaatschappij heeft het recht u ter plaatse te belasten voor verhogingen op onderstaande toeslagen en
belastingen die hen door derden worden opgelegd en die ten tijde van de boeking niet bekend zijn.
De bovengenoemde regels kan aanzienlijk verschillen van die van het bedrijf waar u de auto huurt.